לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
העדר קיזוז עבודה חלקית כנגד תשלום ש"נ
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
28 דצמבר 2019

לעובד נפסק תשלום ש"נ, תוך שטענת הקיזוז שהעלתה החברה ביחס לימי עבודה חלקיים אשר שילמה בעדם יום עבודה מלא, נדחתה שכן בזמן אמת החברה לא פעלה ולא טענה דבר לעניין זה.

נקבע שאין מדובר בטעות אלא בהסכמה מודעת לתשלום ולכן שקול הדבר להטבה שהחברה אינה רשאית לדרוש את השבתה בדיעבד.

אשר לערעור העובד לעניין זכאותו לאש"ל – העיר בית הדין הארצי כי בנסיבות בהן עובד לן בפועל מחוץ לביתו ובסמיכות לאתר העבודה, מצופה מהמעסיק שלא להסתפק בהצהרה כוללנית על כך שהייתה זו בחירת העובד אלא להראות שאכן העמיד לרשותו אפשרות סבירה לחזור לביתו. חרף הצהרה כוללנית של החברה בעניין זה, וחרף הנמקתו התמציתית של ביה"ד קמא ביחס להעדפת גרסת החברה, אין מקום לסטות מהכלל הקובע אי התערבות בקביעות עובדתיות.

אשר לערעור החברה בעניין קיזוז חלף הודעה מוקדמת, החברה אכן שילמה דמי הבראה בלא לקזז את חלף ההודעה המוקדמת, אך זאת כנגד חתימת העובד על כתב ויתור, היינו מתוך סברה כי בכך מסתיימת ההתחשבנות בין הצדדים. בהתחשב בכך, גם אם אין לתת תוקף לכתב הוויתור, לא ניתן לראות בתשלום זה כוויתור מצד החברה על זכותה לקזז חלף הודעה מוקדמת מתשלומים אחרים המגיעים לעובד, בנסיבות בהן העובד הגיש תביעה (כך שסברת החברה על גמר ההתחשבנות התבררה כמוטעית) וככל שאכן לא נתן הודעה מוקדמת כנדרש בדין; בנוסף, העובד לא סתר את הדברים העולים ממכתב ההתפטרות החתום על ידו, לפיהם נתן הודעה מוקדמת בת יום אחד בלבד. לפיכך, יקוזז חלף הודעה מוקדמת.

עע (ארצי) 23121-03-18 אשכול פרוייקטים (ש.ר.ד.) בע"מ נ' סאמי סויטי ניתן על ידי סיגל דוידוב מוטולה, מיכאל שפיצר, ורדה וירט, נ.צ.: ר' קידר, צ' טבצ'ניק; ביום 5.11.19.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני