לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
הסכם היפרדות
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
10 אוקטובר 2020

ניתן תוקף להסכם היפרדות בין עובד (ספר) שהיה גם בעל מניות בחברה (50%) ודירקטור שלה במסגרתו נכרכו העברת המניות ומחילה על חובות וסיום יחסי העבודה באותו הסכם, הגם שההסכם אינו עומד  בתנאים שנקבעו בפסיקה למתן תוקף לכתב ויתור וסילוק, וזאת לאחר שנמצא שמעמדו של העובד כעובד וכמנהל בפועל של החברה אינו מנותק ממעמדו כבעלים של החברה ויש לראות את ההסכם כעסקת חבילה כוללת.

אכן, דרך המלך היא עריכת הסכם נפרד המעגן את זכויות בעל מניות כעובד לשעבר, תוך ויתור על מקצתן, והקפדה על דרישות הפסיקה באשר לתוכנו ולמידת הפירוט של הסכם פשרה וסילוק.

יחד עם זאת, בעת בחינת תוקף הסכם ההיפרדות היה מקום ליתן את הדעת על כל הנסיבות, ולרבות מעמדו של המשיב כבעל מניות מהותי (50%), אחד משני דירקטורים ומנהל העסקים במערערת, שמעמדו כעובד וכמנהל בפועל של המערערת אינו מנותק ממעמדו כבעלי המערערת.

מעבר לנדרש, הגם שביה"ד קמא קבע כי נסיבות סיום העבודה מזכות את המשיב בפיצויי פיטורים, במועד חתימת הסכם ההיפרדות זכות המשיב לפיצויי פיטורים לא הייתה מובנת מאליה נוכח התפטרותו, כך שאף הנכונות להכיר בזכאותו ולשלם לו באופן מידי פיצויי פיטורים הטיבה עם המשיב.

במועד חתימת ההסכם ההחלטה לוותר על זכויות נוספות מתחום יחסי העבודה כנגד הוודאות של קבלת פיצויי פיטורים, ששווים כפול בקירוב משווי הזכויות הנוספות שנפסקו, כאשר הזכאות אינה ברורה מאליה, היא החלטה מושכלת, שעל פני הדברים לא היה בהכרח מקום שלא ליתן לה תוקף אף אילו הייתה עומדת בפני עצמה, ומעוגנת בכתב ויתור נפרד חלף היותה חלק מהסכם ההיפרדות.

עע (ארצי) 29718-01-20 א.ל סטודיו לבן בע"מ נ' אורן נחום ניתן על ידי רועי פוליאק, מיכאל שפיצר, אילן איטח, נ.צ.: י' רון, ב' סמו, ביום 17.9.2020.   ​

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני