לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
הטרדה מינית
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
23 אוגוסט 2020

כאשר מדובר במערכת יחסים מוסכמת שנובעת מרצון אמיתי והדדי של הצדדים, הרי שמידית מופרכת טענה לניצול יחסי מרות.

קיימת חזקה שמעשים שעשויים להוות הטרדה מינית בין מי שיש ביניהם יחסי מרות נעשו תוך ניצול יחסי המרות. חזקה זו ניתנת לסתירה על ידי בעל המרות, אך מרגע שהוכחו יסודות החריג האמור, עובר הנטל להפריך את קיומה של הטרדה מינית לבעל המרות.

במקרה דנן לא התקיימו יחסי מרות בין המערער למשיבה. ואולם, גם אם היה נקבע כי מתקיימים יחסי מרות, הרי שלא מדובר בהטרדה מינית, שכן עסקינן ביחסים בהסכמה בין הצדדים, שהתקיימו מחוץ לסביבת העבודה. לפי הפסיקה ״מרות" היא שליטה של הממונה על מי שכפוף לו. מרכיב המרות כולל בחובו גם השפעה וסמכות עקיפה ומונח זה אינו מוגבל ליחסים של מעסיק או ממונה ישיר בלבד.

ודוק, קביעת קיומם של יחסי מרות מחייבת בדיקה של יחסי העבודה באמות מידה אובייקטיביות ואין די לעניין זה בהתרשמות סובייקטיבי של הנפגע.

במקרה זה המערער לא שימש כאחראי או כממונה על המשיבה.

המערער לא יכול היה לקבוע למשיבה את סידור העבודה ומתכונת נסיעותיה, או להשפיע באופן ישיר או עקיף אחר על עבודתה, תנאי עבודתה או הכרוך בעבודתה, וממילא אין לראותו בנסיבות העניין כממונה עליה.

כאמור, לא התקיימו יחסי מרות ישירים או עקיפים בין המערער למשיבה. משכך, לא חלה ׳חזקת הניצול׳ לגבי מהות תפקידו של המערער אל מול תפקידה של המשיבה, ולכן יש לבחון אם מערכת היחסים אסורה על פי החוק במסגרת יחסי עבודה.

ודוק, לא ניתן להתעלם מקיומו של פער היררכי מסוים בין המערער למשיבה, גם אם אינו מגיע לכדי ״יחסי מרות״, שנובע מפערי גיל, ותק כמו גם מהיכרותו של המערער עם המערכת ובעלי התפקידים בה.

מצב ביניים זה מצדיק בחינה זהירה וקפדנית יותר של הסכמת המשיבה להיכנס לקשר עם המערער ולהתמיד בו, ורף ראייתי גבוה יותר על מנת להשתכנע כי מדובר במערכת יחסים הדדית מתוך רצון חופשי ומלא.

בחינה זו מעלה כי לא הוכח שהמערער הטריד מינית את המשיבה, וכי בזמן אמת מדובר היה במערכת יחסים שהתקיימה מתוך רצון ובחירה שכללה את כל תחומי החיים ולא הצטמצמה רק למקום העבודה וגם לא ליחסי מין בלבד. משפחת המשיבה לחצה עליה לסיימו, ואך בדיעבד נצבעה על ידי המשיבה בצבעים אחרים, ולא היא.

כאשר מדובר במערכת יחסים מוסכמת שנובעת מרצון אמיתי והדדי של הצדדים, הרי שמידית מופרכת טענה לניצול יחסי מרות. ייתכן כי המשיבה בדיעבד מתחרטת על מערכת היחסים האמורה. עם זאת, לא נובע מכך כי המערער ביצע הטרדה מינית, ובפועל שני הצדדים ניזוקו כתוצאה ממערכת היחסים. לכן, אין מדובר במערכת יחסים האסורה לפי החוק. לאור כל האמור, אין זה מקרה של הטרדה מינית. ההחלטה ופסק הדין מבוטלים, לרבות שיעור הפיצוי וההוצאות שנפסקו לחובת המערער.

עע (ארצי) 42257-07-19 אלמוני נ' פלונית ורדה וירט-ליבנה, סיגל דוידוב-מוטולה, חני אופק-גנדלר, נ.צ.: ח' שחר, ג' צימרמן; ניתן ביום 23.7.20.​

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני