לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
הטרדה מינית בעבודה
Avatar
vakrat
27 יולי 2012

הטרדה מינית בעבודה – פסיקות בארצי

הטרדה מינית במקום העבודה – פיצוי ללא הוכחת נזק

הפיצוי המרבי ללא הוכחת נזק אשר נקבע בחוק למניעת הטרדה מינית עומד על סך של 50,000 ₪, בין אם האירוע כלל מעשה אחד או סדרה של מעשים, אלא אם מדובר בסדר מקרים של תקיפות חמורות.

סעיף 3(א) לחוק למניעת הטרדה מינית מגדיר הטרדה מינית כמכלול האירועים היוצרים את מסכת ההתנהגות הפוגענית במסגרת מערכת יחסים במקום העבודה, על כן, כך נפסק, יש להגדיר כמסכת עובדתית אחת את מכלול היחסים המיניים שהיו בין פלונית לבין אלמוני, לרבות חמשת המקרים המיניים שתוארו בכתב תביעתה של פלונית. החריג של כלל זה הוא כאשר מסכת העובדות כוללת מספר מעשים העולים כדי תקיפה מינית חמורה כמו אינוס או מעשה סדום, ולעיתים גם מעשה מגונה, שנעשו תוך שימוש בכוח, בניגוד לרצונה של העובדת. באותם מקרים חריגים, בהם מדובר במעשים פליליים חמורים שנעשו בכוח, כך קבע בית הדין, יש מקום לפסוק סכום של 50,000 ₪ בגין הטרדה מינית במקום העבודה בגין כל אחד מהמעשים בהליך אחד.

עע (ארצי) 178–06 פלונית נ' אלמוני, ניתן על ידי מותב בראשות כב' הנשיא אדלר, ביום 04/11/10.

הטרדה מינית במקום העבודה – הטרדה מינית עשויה להתקיים באירוע אחד

יסוד ההטרדה החוזרת, שהינו, על פי החוק למניעת הטרדה מינית, אחד מיסודות העוולה של הטרדה מינית, עשוי להתקיים גם באירוע אחד.

החוק למניעת הטרדה מינית קובע, כי הטרדה מינית נוצרת מקום שהמטריד הציע למוטרד הצעות בעלות אופי מיני, נדחה וחרף זאת חזר על ההטרדה. בית הדין האזורי קבע בפרשה זו, כי אכן ביום מסוים הציע הממונה לכפיפה לו הצעות מיניות שונות, ואולם העובדת המוטרדת, כך נפסק, לא הצליחה להוכיח, כי הממונה חזר על מעשה זה שוב במועדים אחרים. בית הדין האזורי קבע על כן, כי הממונה לא הטריד מינית. בית הדין הארצי לעבודה הפך קביעה זו. נפסק על דעת כל השופטים, כי יסוד החזרה על ההטרדה עשוי להתרחש באותו אירוע, וכי אלו היו פני הדברים באותו מקרה. כל השופטים היו בדעה, כי העובדת על כן הוטרדה מינית  במקום העבודה, אם כי נפלה ביניהם מחלוקת באשר לניתוח המשפטי המדויק. כב' השופט צור הביע את הדעה, כי מקום שהמטריד הטריד, נדחה ולאחר מכן חזרה על ההטרדה, נוצרה עוולה של הטרדה מינית. לעומתו, כב' השופט פליטמן נקט בגישה, כי העוולה נוצרת, רק אם לאחר שהמטריד נדחה חזר הוא שוב על ההטרדה, יותר מפעם אחת. נראה, כי במחלוקת זו יכריע בית הדין במקרה אחר, אם וכאשר יגיע לפניו.

עע (ארצי) 432/07 פלוני נ' אלמונית, ניתן על ידי מותב בראשות הנשיא אדלר, ביום 22.8.2010.

הטרדה מינית במקום העבודה – הצעה חוזרת לחברות

הצעות חוזרות ל"חברות" של מפקח לכפיפה לו, הינן הטרדה מינית. ניסוח מנומס אינו משנה זאת. הפיצוי הועמד על סך של 25,000 ₪.

בחמישה מקרים של נסיעות משותפות הציע העובד לעובדת הזוטרה להיות "חברה" שלו. העובד עשה כן על אף שהעובדת הבהירה לו, בין השאר בהזכירה את מעמדו כנשוי, שאין היא מעוניינת בקשר חברי או אינטימי עמו, וכי די לה בקשר אפלטוני, "כאח". בית הדין האזורי פסק, ובית הדין הארצי אישר את הכרעתו, כי מדובר בהטרדה מינית במקום העבודה. הגם שהאמירות נוסחו באופן שאינו בוטה ואף מנומס, אין, כך נפסק, לנתקן מן הנסיבות האופפות אותן, המעידות על מקרה של הטרדה. בית הדין אף הביא בחשבון העניין את העובדה שהעובדים הינם בני המגזר הערבי, שהינו בעל אופי שמרני יותר. בית הדין לא מצא קשר בין פיטורי העובדת למעשה ההטרדה, ואולם קשר את ההטרדה להתנכלות ושינוי ביחס כלפי העובדת. בנסיבות, הגדיל הארצי את סכום הפיצוי מסך של 15,000 ₪ לסך של 25,000 ₪. במקרים כאלה חשוב להתייעץ עם עורך דין לענייני עבודה או עם עו"ד פלילי שכן יש עילה חזקה לתביעה בגין הטרדה מינית ולקבלת פיצויים בגין עוגמת נפש.

ע"ע (ארצי) 454/38 פלונית נ' חברה אלמונית ופלוני, ניתן על ידי מותב בראשות כב' הנשיא אלדר, ביום 12.4.2010.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני