לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
חנוכה, אבל
דמי חגים
Avatar
vakrat
1 דצמבר 2012

האם עובד זכאי להעדר בחג החנוכה ולקבל דמי חגים?  האם בחג החנוכה זכאי העובד לעבוד יום מקוצר? האם עובד זכאי לצאת לחופשה, או לנצל יום "בחירה" בחג זה? 

על שאלות אלו ננסה לענות ברשימה קצרה זו.

חנוכה, אבלעובדים זכאים להעדר מעבודתם בימי חג ולקבל תשלום. בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951, דינו של יום חג כדין יום המנוחה השבועי. 

לגבי יהודים – מועדי החג הינם מועדי ישראל הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט, שהם: שני ימי ראש השנה, יום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות ויום העצמאות

חג החנוכה אינו נמנה על המועדים כאמור.

בנוסף, בצו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה ל – 43 שעות, שהוחל על כל העובדים במשק והקובע, גם את זכאותו של כל עובד שעתי שעבד לפחות 3 חודשים, לתשלום עבור ימי חגים –  חנוכה אינו נכלל במועדים המזכים להעדר בתשלום.

לעניין הזכאות לנצל  "יום בחירה" חג החנוכה על חשבון המעביד,  הרי זכות זו נגזרת רק מהסכמי עבודה אישיים, נוהג, הסכמים קיבוציים או צווי ההרחבה החלים במקום העבודה, אם וככל שחלים.  לפיכך, יש לבחון הזכאות לאחר בחינת מקורות אלו ספציפית בכל מקום עבודה.

כמו-כן, אין בדין הוראה המקנה לעובדים זכות  לעבוד בימי החנוכה יום מקוצר, אלא אם הדבר מעוגן בהסכם  אישי או נוהג החל במקום העבודה.

לעניין זכאות לצאת לחופשה שנתית בימים אלו. כמובן, שהעובד ראשי בהסכמת המעביד לנצל בחג החנוכה את  ימי חופשתו הצבורים  לזכותו.

מכל מקום, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק חופשה שנתית, כל עובד רשאי לקחת יום אחד מהחופשה השנתית שנצברה לזכותו במועד שיבחר ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 ימים מראש, לפחות.

לאור האמור, ככלל, ימי חנוכה דינים כימי עבודה רגילים, לפיכך עובד המבקש להעדר בהם יכול לעשות זאת על חשבון החופשה השנתית בכפוף לכללים הנוגעים ליציאה לחופשה של העובד, כל זאת  אם לא קיים הסכם או נוהג מיטיב במקום העבודה. 

פוסטים קשורים

הוראות צו הרחבה בנושא דמי חגים

שי לחג

שעות עבודה ומנוחה

חופשה שנתית

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני