פסיקת בג"צ

התתפטרות בדון מפוטר עקב הטרדה מינית

נקבע שפסק דינו בית הדין הארצי לעבודה, בטל. בעת הטרדה מינית של עובדת במקום העבודה, יש לפעול לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, שכותרתו "התפטרות אחרת שדינה כפיטורים". התוצאה של ראיית ההתפטרות כפיטורים משקפת את החומרה של הטרדה מינית במקום העבודה, ואת המציאות של עובד שנפגע באופן זה.

 

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

תביעה ייצוגית בנושא זמני הפסקות

קביעה קטגורית לפיה כל זמן הפסקה הקצרה מ-30 דקות, אף אם זו רצונית וממשית, ייחשב כזמן עבודה, אם לא ניתנה במהלך יום העבודה הפסקה בת 30 דקות לפחות מעוררת קושי ולכן לא ניתן לקבוע שקיים סיכוי סביר שהשאלות הללו תוכרענה לטובת הקבוצה ואישור שניתן על ידי בית הדין האזורי לניהול תביעה כתביעה ייצוגית בוטל.

תביעה ייצוגית בנושא ניכויי שכר

נדחה תביעה ייצוגית נגד חברת השמירה בגין ניכוי מהשכר בשל אי השלמת תקופת עבודה מינימאלית בעקבות קבלת הכשרה מקצועית.

 

הקמת ארגון עובדים מתחרה

ארגון כוח לעובדים הינו הארגון של היציג של דן תחבורה דרום ולא חלה מניעות ההלכתית להקמת ארגון מתחרה בזמן קיומו של מו"מ לחתימת הסכם קיבוצי.

 

 


לראש העמוד