לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
דיני עבודה – שבועון המשרד ליום 12.12.20
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
12 דצמבר 2020

עדכונים

קורונה »

ביום 19.11.20 פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"א-2020. בעניין תשלום דמי בידוד ושיפוי מעסיקים.

חנוכה »

האם עובד זכאי להעדר בחג החנוכה ולקבל דמי חגים? האם בחג החנוכה זכאי העובד לעבוד יום מקוצר? האם עובד זכאי לצאת לחופשה, או לנצל יום "בחירה" בחג זה?

 

פסיקה של בית הדין הארצי

ידועה בציבור הוכרה כ"אלמנת" מבוטח »

נפסק כי יש להכיר בידועה בציבור של המנוח כ"אלמנת מבוטח" כהגדרת מונח זה ב'תקנון האחיד' מכוחו פועלות קרנות הפנסיה הוותיקות, נוכח התקיימות תנאי המגורים המשותפים וקיומו של משק בית משותף.

יחסי עבודה »

המערער לא הוכיח קיומם של יחסי עבודה בינו לבין חברה המצויה בבעלות הוריו, וכפועל יוצא מכך לא צבר תקופת אכשרה הנדרשת לצורך תשלום דמי אבטלה.

חובת שימוע בהפסקת הצבה אצל משתמש בפועל »

ככלל, יש להטיל הן על המשתמש והן על קבלן כוח האדם או קבלן השירות חובה לערוך שימוע לעובד הקבלן קודם לקבלת ההחלטה בעניינו, ובמיוחד החלטה על סיום הצבתו בחצרי המשתמש. אולם, נקבע באותו עניין, כי אין מקום לחייב את המשתמש בקיום שימוע לעובדת טרם קבלת ההחלטה על סיום הצבתה, זאת, שכן משך הצבת המערערת בחצרי המשתמש – ארבעה חודשים, ומשך העסקתה אצל קבלן כוח אדם, אינם יוצרים זיקה מובהקת דיה בין העובדת לבין המשתמשת.

זכות השימוע ושבתון »

זכות השימוע אינה קיימת בקשר ליצירת זכות כלכלית חדשה ביחסי העבודה. כן נקבע כי אין בעמדת המכללה שלא לאפשר למרצה ללמד אצלה במהלך השבתון משום חוסר תום לב, שכן משמעות סירוב זה היא כי עתותיו יתפנו לעיסוק במחקר והרחבת השכלה, כתכלית השבתון.

 

פסיקה של בית הדין האזורי

פגיעה בהתארגנות »

בתקופת ההתארגנות הראשונית פעלה סאני תקשורת שלא כדין ותוך כוונה לפגוע בהתארגנות.

שלילת תשלום פיצויים »

המשביר לצרכן-המעסיק, לא הצליח להוכיח במידת ההוכחה המוגברת כי העובד, קיבל שוחד נוכח התקשרות של ספּק של המשביר עם אשתו, ולפיכך אין לשלול ממנו את פיצויי הפיטורים. אף עצימת העיניים של העובד נוכח ההתקשרות האמורה אינה מהווה עילה לשלילת פיצויי הפיטורים בנסיבות העניין המיוחדות. בהעדר עילה לשלילת פיצויי הפיטורים העובד זכאי לשחרור הכספים הצבורים בקרנות הפנסיה, לתשלום סכום שקוזז שלא כדין ולפיצויי הלנה בשיעור של 150% מסכום זה.

עובד שפוטר בהודעת דוא"ל »

עובד שפוטר בהודעת דוא"ל, מבלי שנערך לו שימוע פורמאלי, קיבל פיצוי בסך של 40,000 ₪.

 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני