לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
דיני עבודה – עדכון ליום 28.11.20
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
28 נובמבר 2020

עדכון

קורונה

החל מיום 1.11.20 אין הסדר תשלום לעובדים בגין היעדרות מחמת בידוד, אך חובת הבידוד קיימת »

 

פסיקה של בית הדין הארצי

פנסיה לאלמנה »

המערערת לא עמדה בנטל השכנוע כי מתקיימים תנאי התקנון באופן המזכה אותה בקבלת קצבת שאירם, משעה שלא ניתן לקבוע שמתקיים התנאי של" גרה עימו" בתקופה הנדרשת בתקנון קרן הפנסיה.

חוק שירות המדינה גמלאות »

יש לקחת בחשבון את ימי חופשה בתשלום לאחות לצורך חישוב היקף משרתה מעל התקן, וזאת  לשם חישוב זכאותה לגמלאות.

היוועדות חזותית »

ביה"ד התערב בהחלטת ביה"ד האזורי בדבר שמיעת חקירתו של התובע על דרך של היוועדות חזותית, אף כי מדובר בהחלטת ביניים של ערכאה דיונית, והורה על ביטולה משני נימוקים דיוניים: העדר תצהיר תומך בבקשה והעדר הנמקה של ההחלטה.

 

פסיקה של בית הדין האזורי

חוק שכר שווה »

עבודת התובעת שוות ערך לעבודת העובדים הגברים בקבוצת ההשוואה הנוגעת לתפקיד 'מנהל לקוח' וכי קיימים פערי שכר בינה ובין העובדים הללו. לפיכך עבר הנטל לנתבעת להוכיח כי הפערים מקורם בטעמים ענייניים. הנתבעת לא עמדה בנטל זה, ולפיכך התובעת זכאית להשוואת שכרה לשכר העובד שהכי קרוב לשכרה מבין עובדי קבוצת ההשוואה, ולפסיקת הפרשי שכר וזכויות נלוות.

פגיעה בזכות ההתארגנות »

בית הדין נתן סעדים הצהרתיים לפיהם על המשיבה להימנע מפגיעה ברצף העסקת עובדי המשיבה, לרבות באמצעות העברת העובדים לחברה אחרת או לקבלן כ״א, מבלי לקיים את חובת ההיוועצות עם המבקש, וכן להימנע מפנייה ישירה לעובדים שהגישו נגדה תביעות פרטניות, בקשר לאותן תביעות.

איכון של חברת פוינטר ברכבי המדינה »

למדינה הזכות להתקין ולהפעיל את מערכת האיכון של חברת פוינטר ברכבי המדינה ובכך לאסוף מידע על התנהלות הנהגים הן מבחינת שימוש ברכב והן מבחינת בטיחות נהיגתם, בכפוף לכך שעל המדינה לערוך מחדש את הנוהל לפי הנחיות ביה"ד תוך מילוי חובת ההיוועצות עם המבקשים.

מתן הטבות לעובד החותם על טופס הצטרפות לארגון עובדים »

לא היו פגמים בחתימה על טפסי ההצטרפות לההסתדרות הלאומית, חרף קבלת הטבות (מטען נייד וכרטיס הטבות צרכני) מההסתדרות בעת ההצטרפות.

 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני