לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
כוח אדם, קבלני כוח אדם
דחיית בקשת למתן רישיון לשמש  כקבלן כוח אדם
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
16 ינואר 2021

בית הדין דחה ערעור על החלטת המשיבה, מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, במסגרתה נדחתה בקשת המערערת לקבלת היתר מיוחד לפעול כקבלן כוח אדם בענף העגורנאים, בהיותה מצויה במתחם הסבירות והמידתיות והיא התקבלה במסגרת הליך תקין

החלטת הרשות בדבר קבלת בקשה למתן היתר או דחייתה היא החלטה מנהלית, ולכן יש לבחון אותה בפריזמה של תכלית החוק – למקד מאמצים בהגברת הבטיחות בעבודה בקשר לעגורנים באתרי בנייה.

בנוסף, ההחלטה צריכה להיות עניינית, להתקבל בהגינות ולעמוד בדרישות הסבירות והמידתיות.

ביה"ד יבחן את ההחלטה בהתאם לאמות מידה אלה; ההחלטה צריכה להישען על תשתית עובדתית מבוררת על יסוד ארבעה רכיבים: איסוף נתונים; התחשבות בנתונים רלוונטיים והתעלמות מנתונים שאינם שייכים; אמינות הנתונים, לפי מבחן הראייה המנהלית – הרשות רשאית לסמוך רק על נתונים שאדם סביר היה סומך עליהם לצורך קבלת ההחלטה הנדונה; ראיות מהותיות – תשתית הראיות חייבת להיות מוצקה במידה מספקת לצורך קבלת ההחלטה, לפי מהות ההחלטה.

ודוק, יש להבחין בין סירוב לתת רישיון לכתחילה ובין ביטולו לאחר שכבר ניתן.

לגבי רשיון חדש, הלכה פסוקה היא, שגם חשד מבוסס יכול לשמש סיבה מספקת לסירוב רשיון; אולם באשר לביטול רשיון שכבר ניתן, אין לבטלו על סמך חשד גרידא ללא חקירה, שהנוגע בדבר מוזמן להשתתף בה.

נוכח האמור נבחנה התשתית העובדתית עליה השעינה המשיבה את החלטתה שלא להעניק רישיון כקבלן כוח אדם ונפסק שהיא התקבלה כדין.

עשר (ארצי) 26544-07-20 ר.ע. מנופאים בע"מ נ' מדינת ישראל ניתן ביום 9.12.20.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני