לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
ביטול תעודת  מחלה גורפת לאנשים הנמצאים בבידוד
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
23 אוגוסט 2020

עובדים שכירים שחל עליהם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)  (הוראת שעה), התש"ף-2020, שאין להם תסמינים ואף אין הם נושאים את הנגיף, אינם זכאים לדמי מחלה, לפי חוק דמי מחלה. משכך הוכרזה בטלות תעודת המחלה הגורפת שהוצאה על ידי משרד הבריאות לפי הצו האמור החל מיום 30.9.2020.

נקבע כי חולים סטטיסטיים" השוהים בבידוד מניעתי, בעודם נקיים מתסמיני מחלה ומהנגיף, אינם חולים בשום מחלה אשר שוללת את יכולתם לעבוד; כי אי-כושרם לבצע את עבודתם נכפה עליהם על ידי צו-בידוד שלטוני, ולא על ידי מחלה; וכי תעודת המחלה הגורפת, שניתנה בעניינם על ידי רשב"צ, איננה בגדר "תעודת מחלה" כהגדרתה בתקנות דמי מחלה, שהצגתה מזכה את העובד החולה בדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה.

פרשנות המשיבים המבקשת לכלול בגדר המונח "מחלה" את כל מי שחייבים בבידוד על פי הצו, גורפת מדי, מתנגשת עם לשון החוק ומותחת את התכלית הנוגעת לשמירה על בריאות הציבור למחוזות החורגים מיחסי עובד-מעביד. היא אף משנה באופן משמעותי את תמונת הסיכונים הכלכליים הנשקפת הן לעובדים והן למעסיקים באשר לדמי המחלה שלהם זכאים העובדים. שינוי איזון כזה, אשר לו השלכות על זכויותיהם של הצדדים ליחסי העבודה, אינו מצוי בסמכות הגורם המבצע.

בגץ 1633/20 "סל" שירותי סיעוד נ' מדינת ישראל ( ניתן ע' פוגלמן, א' שטיין, א' חיות; ביו 29.7.2020.

 

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני