ביטול פיטורי עובדת עקב חשש לפגיעה בטוהר המידות

בוטלו פיטורי ראש אגף כספים במשיבה בעקבות בקשה למתן סעד זמני שהוגשה על יסוד חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997.

במקרה זה אין מחלוקת על עצם תחולת חוק ההגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997, על מערכת היחסים בין הצדדים, ובכלל זה על תחולת ההגנה המרכזית לעובדים מתלוננים כנגד פיטורים בשל תלונה שהוגשה.

המשיבה באה בגדר "גוף ציבורי" לצורך מתן הגנות לעובדיה לפי החוק.

המבקש הוכיח כי עומדת לו זכות לכאורה לקבלת הגנה מכוח חוק ההגנה, במובן זה שהוא הוכיח שפוטר עקב התלונה שהגיש, והמשיבה לא הוכיחה כי מדובר היה בתלונת שווא שהוגשה בחוסר תום לב, באופן שהיה מביא את המקרה לגדר החריג לתחולת החוק, שבסעיף 3(א)(ג) לו.

מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש. המבקש מועסק שנים רבות אצל המשיבה, והיותו קרוב לגיל פרישה יקשה עליו לאתר מקום עבודה בכלל, ומקום עבודה זמני עד לבירור התיק העיקרי בפרט.

המשיבה לא הוכיחה כי את תפקידו של המבקש ממלא אדם אחר.

המבקש לא ביקש לחזור בהכרח לאותו תפקיד שבו הועסק, והוא מוכן לחזור לתפקיד אחר התואם את מעמדו, ניסיונו וכישוריו.

המבקש פנה לביה"ד ללא שיהוי, ובהתאם לחוזה עבודתו הוא היה עדיין אמור להיות כיום בתקופת ההודעה המוקדמת; להותרת המבקש בעבודה עד לבירור התיק העיקרי חשיבות אדירה מבחינתו, והיא לא תגרום נזק למשיבה.

לאור כל האמור ניתן סעד זמני לפיו פיטורי המבקש בטלים, ועל המשיבה להשיבו לעבודה, לא בהכרח לתפקיד בו הועסק, אך לתפקיד ההולם את מעמדו וכישוריו, ולהמשיך ולשלם לו את שכרו מהמועד בו נותקו יחסי העבודה, ועד להכרעה בתיק העיקרי.

סעש (ת"א) 74639-01-19 רו"ח אלי גרינבלום נ' התאחדות התעשיינים בישראל ניתן על ידי דורי ספיבק, נ.צ.: ה' הרמור, כ' קלינגר; מיום 14.3.19.סגור לתגובות.

לראש העמוד