אתר מנויים
ייעוץ ראשוני
ביטול פיטורים עקב דרישה לתשלום שעות נוספות
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
25 יולי 2020

בוטלו פיטורי מנהלי סניפים בחברת שירותי שמירה ואבטחה, אשר פוטרו בסמוך לאחר שהעלו בפני מעסיקתם דרישה לתשלום גמול שעות נוספות.

על מנת לקבל סעד זמני על המבקש להצביע על זכות לכאורה, ועל כך שמאזן הנוחות נוטה לטובתו. במקרה זה נמצא כי עומדת למבקשים עילת תביעה לכאורה ומאזן הנוחות נוטה לטובתם, נוכח הטעמים הבאים: סמיכות הזמנים שבין הגשת מכתב הדרישה של המבקשים לקבלת זכות קוגנטית, לבין מועד זימונם לשימוע מטרידה, ומעבירה את הנטל למשיבה להוכיח כי לא היה קשר בין שני האירועים.

המשיבה לא עמדה בנטל זה, אלא להיפך; כעשרה ימים לאחר שליחת מכתב הדרישה, נשלחו חוקרים פרטיים לבצע מעקבים אחרי המבקשים על מנת לבחון את הדרישה לשעות נוספות.

המשיבה לא הביאה ראיות כי מדובר בחלק מבדיקה רוחבית כלשהי או כי מדובר בפרקטיקה הנוהגת אצלה גם ביחס לעובדים שלא פנו אליה בבקשת לאכיפת זכויות, כך שנראה כי מדובר היה בפעולת תגמול שעיקרה לצרכי הרתעה, פעולה שיש בה להעיד לכאורה על חוסר תום ליבה.

הימים שבהם בוצעו המעקבים, ימי מגיפת הקורונה, לא היו ימים כתיקונם בנוגע לנוכחות במקום העבודה של עובדים בישראל בכלל, ונוכחות של עובדי המשיבה במקום העבודה בפרט. התנהלות המשיבה מעלה חשש כי היא נועדה להפעיל לחץ על המבקשים לסגת מתביעתם לזכויות קוגנטיות.

לכאורה עולה מן הראיות כי המשיבה הייתה נעולה בדעתה להיפטר מהמבקשים נוכח מכתב הדרישה ששלחו.

בנוסף, ההחלטה על פיטורי המבקשים באופן מיידי תוך שלילת זכאותם לפיצויי פיטורים והודעה מוקדמת הינה החלטה כבדת משקל, אשר מחייבת הקפדה יתרה על קיום הליך שימוע תקין ומתן הזדמנות נאותה לעובד להשמיע את טענותיו, וכן מחייבת את המעסיק לבחון טענות אלה בנפש חפצה.

לא נמצא כי חובות אלה קוימו ביחס למבקשים, כשחודש קודם למועד פיטוריהם זכו ליהנות מאמונה המלא של המשיבה, לאורך שנים רבות, ולכאורה השינוי הפתאומי ביחסים בין הצדדים נבע כל כולו משליחת מכתב הדרישה. כמו כן, מנהלי סניפים שהתקבלו בתקופה המאוחרת למבקשים נקלטו במשרה שהוגדרה כמשרת אמון, אך בין רכיבי שכרם קיים רכיב של שעות נוספות גלובאליות.

נמצא שגם מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים.

לפיכך ניתן צו מניעה זמני לפיו לא ייכנסו לתוקף הודעות המשיבה על פיטורי המבקשים.

סעש (ת"א) 16963-06-20 ניצן גליד נ' ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ ניתן על ידי דורי ספיבק,  ביום 12.7.2020.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני