אתר מנויים
ייעוץ ראשוני
ביטול הרשעה בגין העסקת עובד זר
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
28 דצמבר 2019

בנסיבות המקרה המיוחדות, נוכח פגמים חמורים שנפלו בהתנהלות המדינה בשלב איסוף הראיות והכניסה הכוחנית לבית המערער, יש להסתפק בענישה ללא הרשעה, כתחליף לביטול מוחלט של כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק.

נקבע שנפלו פגמים חמורים בכניסת המפקחים מטעם רשות האוכלוסין וההגירה לבית המערער, אשר עולים כדי הפרה בוטה ומשמעותית של זכויות יסוד של המערער (ושאר בני ביתו) לרבות הזכות החוקתית לפרטיות, הזכות לאוטונומיה של הפרט ולצנעת הפרט, הזכות להגינות מצד הרשות בהפעלת סמכויותיה השלטוניות ואף הזכות להגנה על קניינו במקום מגוריו. בחירת המערער, בלית ברירה, לשתף פעולה עם מפקחי רשות מוסמכת שהגיעו לביתו ולא להתעמת עמם, אינה מהווה "הסכמה" המפחיתה מעוצמת הפגמים.

בית הדין הארצי לא מצא מקום להתערב בקביעת ביה"ד קמא שסבר כי הליקויים אינם מצדיקים את ביטול כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק, אך מצדיקים את פסילת כל הראיות שהושגו במהלך הביקורת נוכח אי החוקיות שדבקה בה.

טענת המערער כי התנהלות הרשות כלפיו מצדיקה גם את פסילת ראיות נוספות, נדחתה. ביה"ד הארצי ציין כי לא נמצאה פסיקה בה בוטלו כתבי אישום מחמת הגנה מן הצדק בשל כניסה שלא כדין למקום מגורים (או תפיסה בלתי חוקית אחרת של ראיות) וקבע כי מקרה זה אינו מתאים לפסיקה תקדימית כזו.

ביה"ד הארצי קבע כי גם לאחר פסילת הראיות שהושגו במהלך הביקורת, נותרו בתיק ראיות שמספיקות על מנת להוכיח הן את הרכיב העובדתי והן את הרכיב הנפשי.
אשר לערעור על גזר הדין, ביה"ד דן בשאלה האם נסיבות העניין מצדיקות ענישה ללא הרשעה, בציינו כי טענות המערער בהתייחס לתפקידיו ועיסוקיו וטענותיו לחלוף הזמן ואחריותו המופחתת למול אחריות אשתו, אינן מצדיקות ענישה ללא הרשעה.

עם זאת, הפגמים החמורים שנפלו בהתנהלות המדינה בשלב איסוף הראיות והכניסה הכוחנית לבית המערער תוך פגיעה משמעותית בזכויות יסוד שלו, מצדיקים הסתפקות בענישה ללא הרשעה. ביה"ד הדגיש כי אין בכך שינוי של ההלכה הנוהגת או צמצום התנאים שנקבעו בפסיקה לצורך כך או משום הקלת ראש בחומרת העבירה, תוך עמידה על כך שהבחירה בענישה ללא הרשעה נעשית אך ורק כתחליף במקרה ייחודי זה לביטול מוחלט של כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק, נוכח הפגמים המשמעותיים שנפלו בהתנהלות הרשות כלפי המערער בשלב הכניסה לבית.

עפ (ארצי) 11533-07-17 עופר נמרודי נ' מדינת ישראל ניתן על ידי סיגל דוידוב מוטולה, רועי פוליאק, אילן סופר, ביום 10.9.19.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני