לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
בטלות מכרז
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
1 פברואר 2020

במקרה זה המסמכים המלמדים על תוכן הניסיון התעסוקתי לא הוגשו טרם הדיון לוועדת הבוחנים, וביום בו הוכרז הזוכה ונכנס לתפקידו טרם הושלמה הבדיקה העובדתית בנוגע להתקיימות דרישת הסף בדבר הניסיון התעסוקתי, מכאן שצדק ביה"ד קמא בקביעתו הלכאורית בדבר פגם שנפל בהליכי המכרז.

גם בהתאם להנחיות משרד הפנים, המבטאות עקרונות מנהל תקין, את המסמכים המעידים על התקיימות דרישות הניסיון המקצועי יש לצרף להגשת המועמדות. משלא נעשה כן נפל לכאורה פגם בהליכי המכרז. אשר לתוצאת פגם זה, אין מקום להכריע לגופה בשים לב לכך שמדובר בסעד זמני. סוגיה זו עשויה להתלבן בתובענה העיקרית.

המסקנה הלכאורית בדבר קיום פגם בהליכי המכרז מצדיקה הושטת סעד זמני המונע את כניסת הזוכה לתפקיד עד להחלטה אחרת. בנוסף, במאזן הנוחות, הנזק לאינטרס הציבורי העלול להיגרם.

מאיוש משרה ציבורית בידי מי שעמידתו בתנאי הסף לכאורה לא נבדקה, עולה על הנזק הגלום בדחיית כניסתו לתפקיד של מי שעומד בתנאי הסף. משכך, טעם זה, שבמוקדו מצוי פגם בהליכי המכרז, מצדיק הושטת סעד זמני. יחד עם זאת, נוסח הסעד הזמני שניתן היה רחב מזה, שכן מכוחו נקבע כי המכרז בטל וכי זכיית הזוכה בטלה, כשקביעות אלה חורגות מהדרוש לצורך שמירה על המצב הקיים. נוכח האמור, קביעת ביה"ד האזורי לפיה המכרז בטל או זכייתו של הזוכה בטלה מכאן ולהבא, מבוטלת; ניתן צו מניעה זמני המונע את כניסת הזוכה לתפקיד עד להחלטה אחרת.

רע (ארצי) 54987-11-19 מועצה אזורית נווה מדבר נ' סלאמה אבו עדיסאן ניתן על ידי אילן איטח, רועי פוליאק, חני אופק גנדל, נ.צ.: ש' זילברשטיין היפש, ג' צימרמן; ביום 21.1.2020.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני