איסור פרסום שמה של עובדת שבדתה תלונה על הטרדה מינית

על אף שהוכח, כי המערערת בדתה את סיפור ההטרדות המיניות נשוא תביעתה, אסר בית הדין הארצי לפרסם את שמה זאת מתוך רצון שלא להרתיע מתלוננות פוטנציאליות.

נפסק כי חלק מהנמקותיו של בית הדין קמא אינן מקובלות על מותב זה, אך בשורה התחתונה – לא מדובר במקרה חריג בו תתערב ערכאת הערעור בממצאים עובדתיים.

אין לפרסם את שמה של המערערת על אף שנמצא, כי העלילה על הממונה עליה כאילו אנס אותה והטריד אותה מינית, זאת על מנת לא להרתיע מתלוננות פוטנציאליות.

עע (ארצי) 14186-06-18 פלונית דוד חיוט ניתן על ידי ורדה וירט ליבנה, לאה גליקסמן, סיגל דוידוב-מוטולה, נ.צ.: י’ רחמים, ע’ שטרייט; ביום 13.8.19.Comments are closed.

לראש העמוד